Proces

Website_Icons

// Concept & Strategy

Het begint allemaal met een grondige briefing en inspirerende sessies met ons strategisch en creatief team. Dit resulteert in de contouren van het concept, de eerste creatieve en operationele ideeën en een voorlopige inschatting van het verwachte budget.

Website_Icons

// Ontwerp

We inspireren je met een voorlopig ontwerp dat voldoet aan de vereiste doelstellingen en functionaliteit. We presenteren de eerste gedachten over vorm, uitvoering en materialisatie. 

Website_Icons

// Uitwerking

In deze fase werken we aan de verdere detaillering. Functioneel, technisch en operationeel. Tot slot finaliseren we het budget. 

Na deze fase gaan we over naar de uitvoering.

Website_Icons

// Productie

De gedegen voorbereiding vertaalt zich in een efficiënte productie binnen de afgesproken timing en budget.

Website_Icons

// Oplevering

We testen uitvoerig voordat we opleveren. Aansluitend trainen en begeleiden we je team en volgen we de eerste periode na ingebruikname, om waar gewenst te kunnen bijsturen.